خانه

نماینده سوپر پایپ در شیراز ( استان فارس )

پروژه های نمونه در سطح استان فارس  مجهز به (یک یا هر دو ) سیستم لوله کشی سوپرپایپ و سیستم فاضلابی سوپر درین

شیراز - بولوار سرباز - نرسیده به شبان - ساختمان ۱۰۱ - تلفن: ۰۷۱۳۸۳۱۱۱۰۰ - ۰۹۱۷۳۱۱۳۸۲۵ - ۰۹۱۷۳۱۵۹۰۷۶ - ۰۹۱۷۳۰۱۷۵۱۸ 

Email: info [at] akmihan.ir