تماس با ما

شیراز - بلوار سرباز - بین کوچه ۲۲ و خیابان شبان  کد پستی            

تلفن و فکس     ۳۸۳۱۱۱۰۰    ۰۷۱

همراه   ۰۹۱۷۳۱۱۳۸۲۵     ۰۹۱۷۳۱۵۹۰۷۶   ۰۹۱۷۳۰۱۷۵۱۸

Email      info@akmihan.ir